DAG staat voor ‘Dienst Aan de Gemeenschap’.

Sedert 1966 geeft Fifty-One International structuur aan onze wil en onze inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen. Om daadwerkelijk financieel bij te dragen aan het lenigen van sociale nodenorganiseren we verschillende activiteiten en verkopen we onze heerlijke tripel, ULLEWUPPER.

Bent u werkzaam in een sociaal project en wenst u dit sociaal project aan ons voor te stellen met het oog op financiële steun, dan kan u ons per e-mail aanschrijven.  De commissie DAG is te bereiken op het e-mailadres . U zal in eerste instantie een antwoordmailtje van ‘SYMPA’ ontvangen met daarin een link.  Slechts nadat u op deze link hebt geklikt en de bevestigingsmail verzond, wordt uw mail verzonden.  Zo vermijden wij spam in onze mailbox.

Onze bezorgdheid gaat in eerste instantie naar locale projecten in en rond Tielt (West-Vlaanderen).

Aldus werd reeds als volgt ‘Dienst Aan de Gemeenschap’ bewezen :

M.b.t. het werkjaar 2023-2024 is een bedrag van 9’000.00 EUR vrijgemaakt om aan goede doelen te schenken. Daarover is reeds als volgt beschikt :

  • 5’000.00 EUR Scouts Tielt (Akabe, scoutswerking voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking – financiering ‘Snoezelhoek’)
  • Navolgende schenkingen worden nog beoordeeld door de commissie DAG.

In het werkjaar 2022-2023 wordt opnieuw 16’650.00 EUR door Fifty One Club Tielt ter beschikking gesteld om aan goeie doelen te schenken.  Daarover is reeds als volgt beschikt :

  • 4’616.00 EUR (Dag in de Zoo met andersvalide kinderen, in samenwerking met de VZW OP STAP – Zoobezoek met ‘twee bussen’ kinderen)
  • 2’000.00 EUR aan VZW GANDALF
  • Navolgende schenkingen worden nog beoordeeld door de commissie DAG. 
  • In het werkjaar 2021-2022 werd opnieuw 12’500.00 EUR door Fifty One Club Tielt weggeschonken :

– 7.500,00 euro aan De Doorgang (Sint-Vincentiusvereniging Tielt) ;

– 2.780,58 euro aan CLB TRIKANT TIELT (Projector ter ondersteuning van begeleiding van Oekraïense kinderen) ;

– 2.246,29 euro aan Dag in de Zoo voor andersvaliden.

  • In het werkjaar 2018-2019 werd door Fifty One Club Tielt 12’500.00 EUR geschonken (Persbericht) :

– 8.000,00 euro aan De Doorgang (Sint-Vincentiusvereniging Tielt) ;

1.500,00 euro aan het sociaal fonds Mikado (Dentergem) ;

1.500,00 euro aan Licht en Liefde (Varsenare) ;

1.500,00 euro aan de VZW Victor (Roeselare).